• ไทย
    • Eng

ร่วมผลิตผ้าปิดจมูก เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมผลิตผ้าปิดจมูก เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ ลานโถงอาคาร 58 สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาจากหลักสูตรธุรกิจคหกรรมศาสตร์ สาขาคหกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ดำเนินการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และช่วยสอนวิธีการเย็บผ้าปิดจมูก ให้แก่นักศึกษาที่มาร่วมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมในวันนี้มี ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมผลิตผ้าปิดจมูกเป็นจำนวนมาก เริ่มต้นอนาคตที่ดี เริ่มที่ คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย : http://libarts.rmutsv.ac.th/ สนใจสมัครเรียนได้ที่ : https://admission.rmutsv.ac.th/