• ไทย
    • Eng

การผลิตผ้าปิดจมูก เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2563 ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วย นางดาวดล จันทรประทิน ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงลศรีวิชัย ร่วมต้อนรับ นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา และบุคลากรสภากาชาดไทย จังหวัดสงขลา ในการเข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่คณาจารย์ นักศึกษา หลักสูตรธุรกิจคหกรรมศาสตร์ สาขาคหกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดสงขลา ในการผลิตผ้าปิดจมูก เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มอบให้แก่สภากาชาดจังหวัดสงขลาเพื่อแจกจ่ายประชาชนและพระสงฆ์จังหวัดสงขลา ณ บริเวณลานโถง อาคาร 58 สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยกิจกรรมในวันนี้มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และจิตอาสาจังหวัดสงขลาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก เริ่มต้นอนาคตที่ดี เริ่มที่ คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย : http://libarts.rmutsv.ac.th/ สนใจสมัครเรียนได้ที่ : https://admission.rmutsv.ac.th/