• ไทย
    • Eng

กิจกรรม Work Shop ขยะ ทะเล ศิลปะ

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2563 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับกลุ่มศิลปินภาคใต้ SK:2515 นำโดย ผศ.อัฎฐชัย ถาวรสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วย ดร.โกสินทร์ ทีปรักษพันธ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย จัดกิจกรรม Work Shop ขยะ ทะเล ศิลปะ ณ ลานโถงอาคาร 58 สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ โดยการนำขยะที่ได้จากการเก็บบริเวณชายหาดชลาทัศน์สงขลาในช่วงที่ผ่านมา มาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะ โดยมี ดร.นุชลี ทิพย์มณพา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และ นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ได้เข้าเยี่ยมชมการทำกิจกรรมและการสร้างสรรค์ผลงานของนักศึกษา ซึ่งกิจกรรมในวันนี้มีนักศึกษาจากคณะศิลปศาสตร์ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก เริ่มต้นอนาคตที่ดี เริ่มที่ คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย : http://libarts.rmutsv.ac.th/ สนใจสมัครเรียนได้ที่ : https://admission.rmutsv.ac.th/