• ไทย
    • Eng

งานลานสานศิลป์​ถิ่นใต้​ "หรอยแรงอาหารใต้ มาชิมได้ที่ศรี​วิ​ชัย"

วันที่​ 11 มีนาคม​ 2563​ ​คณะ​ศิลปศาสตร์​ ​ร่วมกับคณะ​ครุศาสตร์​อุตสาหกรรม​และ​เทคโนโลยีมหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​ศรี​วิ​ชัย​ จัดงานลานสานศิลป์​ถิ่นใต้​ "หรอยแรงอาหารใต้ มาชิมได้ที่ศรี​วิ​ชัย" ณ อาคาร​เรียน​และ​ปฏิบัติ​การ​รวม​คณะ​ครุศาสตร์​อุตสาหกรรม​และ​เทคโนโลยี​ โดยได้รับเกียรติจากผศ.ดร.ยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด เริ่มต้นอนาคตที่ดี เริ่มที่ คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย : http://libarts.rmutsv.ac.th/ สนใจสมัครเรียนได้ที่ : https://admission.rmutsv.ac.th/