• ไทย
    • Eng

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตู่แช่แบบยืน 4 ประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะศิลปศาสตร์

  • ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตู้แช่แบบยืน 4 ประตู โดยวิธีเฉพาเจาะจง Open File