• ไทย
    • Eng

โครงการ One Two Three Four Go For Goal การบูรณาการทักษะชีวิตของนักศึกษาสาขาภาษาต่างประเทศ

ช่วงบ่ายวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 สาขาภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์ ดำเนินการจัดโครงการ One Two Three Four Go For Goal การบูรณาการทักษะชีวิตของนักศึกษาสาขาภาษาต่างประเทศ กิจกรรมย่อยที่ 3 ถ่ายทอดวรรณกรรมทรงคุณค่าสู่ละครเวที ผ่านระบบการอบรมออนไลน์ (Zoom) โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ณิชา ประสงค์จันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และกิจกรรมในวันนี้ยังได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุรัยยา สุไลมาน อาจารย์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "วรรณกรรมภาษาอังกฤษนั้นสำคัญไฉน" ซึ่งกิจกรรมในวันนี้มีนักศึกษาจากสาขาภาษาต่างประเทศเข้าร่วมกว่า 300 คน