• ไทย
    • Eng

นักศึกษาหลักสูตรอาหารและโภชนาการ เข้าศึกษาดูงานด้านการดูแลผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมสำนักงานบริหาร ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ อบจ.สงขลา

เมื่อเร็ว ๆ นี้ (25 สิงหาคม 2563) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวัลย์ พฤฒิวิลัย หัวหน้าสาขาคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์นรินทร์ภพ ช่วยการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสหกิจศึกษา นำนักศึกษาหลักสูตรอาหารและโภชนาการ สาขาคหกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าศึกษาดูงานด้านการดูแลผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมสำนักงานบริหาร ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ อบจ.สงขลา โดยได้รับเกียรติจาก นายกิตติศักดิ์ ทองสุวรรณ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต เป็นประธานในการต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมศึกษาดูงาน เพื่อรับฟังการบรรยายด้านโภชนบำบัด และงานด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู โดยนางสาวจตุพร จตุรวิทย์ และนางสาวปัทมา เหมมัน กลุ่มงานบำบัดและฟื้นฟูให้การบรรยายแก่นักศึกษาในครั้งนี้

ขอบคุณภาพข่าวจาก : อาจารย์นรินทร์ภพ ช่วยการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสหกิจศึกษา