• ไทย
    • Eng

โครงการตรวจสุขภาพ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ดำเนินการจัดโครงการตรวจสุขภาพ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ลานโถงอาคาร 58 สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ โดยรับการตรวจจากโรงพยาบาลราษฎร์ยินดี หาดใหญ่