• ไทย
    • Eng

นักศึกษาหลักสูตรอาหารและโภชนาการ เข้าศึกษาดูงานด้านการดูแลผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมสำนักงานบริหาร ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ อบจ.สงขลา