• ไทย
    • Eng

งานครบรอบ 40 ปี วันก่อตั้ง " ศูนย์เศรษฐพัฒน์ "

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าร่วมงานครบรอบ 40 ปี วันก่อตั้ง " ศูนย์เศรษฐพัฒน์ " ณ ลานประติมากรรมรูปปั้นหนู-แมว หาดชลาทัศน์ จ.สงขลา โดยได้รับเกียรติจาก นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด และร่วมลงลายลักษณ์อักษรชื่อประติมากรรมรูปปั้นหนู-แมว โดยรูปปั้นแมว มีชื่อว่า "น้องเต้าคั่ว" และรูปปั้นหนู มีชื่อว่า "น้องส้มโหนด"