• ไทย
  • Eng

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ้อมเครื่องปรับอากาศ สาขาศึกษาทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/11/66
ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ้อมฯ 20/11/66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมคอมพิวเตอรชนิดตั้งโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14/11/66)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร็สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14/พ.ย./66)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมประตูกระจกบานเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานประจำอาคารและสถานที่
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาเจาะจง
  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาเจาะจง
   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาเจาะจง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาเจาะจง