• ไทย
    • Eng

โครงการเตรียมความพร้อม และปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566
คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการเตรียมความพร้อม และปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา
คณะศิลปศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ณ อาคารอเนกประสงค์ ซึ่งมีวิทยากร คือ คุณสุมิตดานัน จันทวี
โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญฤทธิ์ โอมณี
คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ และพร้อมกันนี้
รองศาสตราจารย์.ดร. พัชรินทร์ ฆังฆะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ
 

8 November 2023

The Faculty of Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Srivijaya has organized an orientation event for the Freshmen.

The orientation aims to give an overview of semester 1 of the academic year 2023 at the multi-purpose building.

The speaker was Miss Sumitdanan Chantawee.

The orientation began with an opening speech from the honorable Dean of the Faculty of Liberal Arts Professor Dr. Boonyarit Omanee;

and the Deputy Dean for Academic Affairs and Research Associate Professor Dr. Patcharin Kangkha who reported on the objectives of the project.