รับสมัครนักศึกษาใหม่ “รอบที่ 3.2 แบบรับตรงอิสระ”

คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

” รอบที่ 3.2 แบบรับตรงอิสระ” สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช./ปวส.

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ วันที่ 20 ก.พ. – 18 มี.ค. 2567

สมัครได้ที่

https://admission.rmutsv.ac.th/register.php