พิธีปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญฤทธิ์ โอมณี คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน เข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทศรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่