คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย คว้ารางวัล 26 รางวัล

ในโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8

คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย คว้ารางวัล 26 รางวัล ในโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

ศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 28 ก.พ. – 1 มี.ค. 2567 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ โดยสรุปเหรียญรางวัล ดังนี้ รางวัล Top of Gold  1 รางวัล เหรียญทองคะแนนสูงสุด 1  รางวัล

เหรียญทอง 13 รางวัล เหรียญเงิน 7 รางวัล และ เหรียญทองแดง 4 รางวัล