เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ QUOTA พิเศษ รอบที่ 3

คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2567

รอบ QUOTA พิเศษ รอบที่ 3 สมัครฟรี ‼️ ไม่มีสอบข้อเขียน ‼️

”เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 8 เม.ย. 2567 “

#กําหนดการ

วันนี้ – 8 เม.ย. 67 เปิดรับสมัคร

18 เม.ย. 67 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

24 เม.ย. 67 สอบสัมภาษณ์ (ที่มหาลัยฯ)

30 เม.ย 67 ประกาศผลสอบสัมภาษณ์

#สําหรับน้อง ๆ

ม.6 / ปวช. /ปวส.

เทียบโอนผลการเรียนได้

เทียบโอนประสบการณ์ได้

#หลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดสอบ

การท่องเที่ยว

การจัดการโรงแรมและบริการ

คหกรรมศาสตร์สร้างสรรค์

ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร

(วิชาเอกภาษาอังกฤษ, วิชาเอกภาษาจีน)

สมัครโควตา สอบถามข้อมูล

https://admission.rmutsv.ac.th