เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ 3.3 แบบรับตรงอิสระ

คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

” รอบที่ 3.3 แบบรับตรงอิสระ” สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช./ปวส.

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ วันที่ 19 มี.ค. – 21 เม.ย. 2567

สมัครได้ที่

https://admission.rmutsv.ac.th/register.php